test1


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/protega/protegaacademy.se/wp-content/plugins/sfwd-lms/themes/ld30/templates/topic.php on line 80

Det som skiljer passivt brandskydd från aktivt är att det passiva redan finns på plats. Det är en åtgärd som du har gjort i ett förebyggande syfte och som därför oftast är inbyggd i byggnadens konstruktion, för att stå emot bränder under en viss tid. Passivt brandskydd installeras för att vid kontakt med värme, utlösa en kemisk reaktion som omvandlar det från ett passivt brandskydd till ett aktivt brandskydd. Det hjälper att bevara byggnadens stabilitet och dämpar eller förhindrar branden från att spridas vidare i och utanför byggnaden.