Denna integritetspolicy uppdaterades senast den januari 23, 2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://protegaacademy.se. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

PROTEGA AB
VERKSTADSGATAN 6B
231 66 TRELLEBORG
Sverige
Webbplats: https://protegaacademy.se
E-post: helen.klittbo@protega.se
Telefonnummer: 0733-567804

Bilaga

LearnDash LMS

Detta exempelspråk innehåller grunderna kring vilka personliga uppgifter som ditt lärplattformar samlar in, lagrar och delar, samt vem som kan ha tillgång till dessa uppgifter. Beroende på vilka inställningar som är aktiverade och vilka ytterligare plugins som används, kommer den specifika informationen som delas av din webbplats att variera. Vi rekommenderar att du rådgör med en advokat när du bestämmer vilken information som ska lämnas i din integritetspolicy. Vi samlar in information om dig under kursköpsprocessen (PayPal, Stripe och/eller 2Checkout), samt information om din kursutveckling och quizprestanda.

Vad vi samlar in och lagrar

När du köper från oss ber vi dig att ange e-postadress. Vi kommer att använda denna information i syften, till exempel för att: –Skicka information om ditt konto och beställning till dig –Skapa ditt konto för vårt LMS Om du registrerar ett gratiskonto kommer vi att lagra din e-postadress. Vi lagrar information om dig så länge ditt konto finns. Vi lagrar kursframsteg, inklusive slutförandestatus, frågesportresultat, uppgifter och/eller inlämningar av uppsatser (om tillämpligt). Vi kommer också att lagra kommentarer om kurser, lektioner, ämnen, uppgifter och uppsatser om du väljer att lämna dem.

Vem i vårt team har tillgång

Medlemmar i vårt team har tillgång till den information du ger oss. Till exempel kan både administratörer och gruppledare komma åt: –Beställningsinformation såsom dina anmälda kurser, kursförlopp och användarnamn/e-postadress. All ytterligare information som läggs till i din WordPress-användarprofil kan också vara synlig för administratören/administratörerna.

Vad vi delar med andra

I det här avsnittet bör du lista vem du delar data med och i vilket syfte. Detta kan inkludera, men kanske inte begränsas till, analys-/rapporteringsverktyg, marknadsföringstjänster (som e-posttjänster som MailChimp), betalningsgateways, gamification-program och tredje parts inbäddningar. Vi delar information med tredje part som hjälper oss att tillhandahålla våra beställningar och butikstjänster till dig; till exempel – [infoga tredjepartsplattformar och kort beskrivning av deras syfte]

Betalningar

I det här underavsnittet bör du lista vilka tredjepartsbetalningsbehandlare du använder för att ta emot betalningar i din butik eftersom dessa kan hantera kunddata. Vi har tagit med PayPal nedan som ett exempel, men du bör ta bort någon av dessa om de inte används på din webbplats. Vi accepterar betalningar via PayPal. När du behandlar betalningar kommer en del av dina uppgifter att skickas till PayPal, inklusive information som krävs för att bearbeta eller stödja betalningen, såsom köpsumman och faktureringsinformation. Se PayPals sekretesspolicy för mer information.

Riktigt enkel SSL

Really Simple SSL och Really Simple SSL-utökningar behandlar inte någon personlig identifierbar information, så GDPR gäller inte dessa tillägg eller användning av dessa tillägg på din webbplats. Du hittar vår integritetspolicy här.

Complianz | Sekretesssviten för WordPress

Den här webbplatsen använder Privacy Suite for WordPress från Complianz för att samla in och registrera webbläsar- och enhetsbaserat samtycke. För denna funktionalitet anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. Den här tjänsten behandlar ingen personligt identifierbar information och delar ingen data med tjänsteleverantören. För mer information, se Complianz sekretesspolicy.

Loco Translate

Detta tillägg samlar inte in uppgifter från offentliga webbplatsbesökare. Administratörer och åhörare vill kanske granska Locos integritetspolicy för tillägget.

Ninja Forms

Ninja Forms låter dig samla in personlig information

Om du använder Ninja Forms för att samla in personlig information, bör du rådfråga en jurist för ditt användningsfall.